DOSTAWA

Wszystkie opłacone i zatwierdzone zamówienia wysyłane są za pośrednictwem serwisu: https://www.polkurier.pl/

Koszty dostawy oraz dostępne metody zostaną przedstawione przy kompletacji zamówienia w systemie.